Общи условия на къща за гости “Бизева къща”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “БИЗЕВА КЪЩА”

“Бизева Къща” се стопанисва от “Бизев” ЕООД, Булстат 101646968, гр. Перник, ул.Найчо Цанов, бл.26, ап.5. Управител: Михаил Бизев. Телефон за контакт: +359888207117

Правене на  Резервации:

1.1 Резервация в къща за гости “Бизева къща”  бихте могли да направите по един от следните начини:

– пишете ни на e-mail: bizevhotel@mail.bg

– пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт: www.bizevhotel.com

– по телефон на: +359888 20 71 17, +359892 284 182 тел. +359749 88550

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес. Потвърждението съдържа дата на резервацията, имена на госта, телефон и имейл за връзка, брой на гостите, дължимата сума, какво се включва в цената, условията и сроковете за плащане и депозит.

1.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация хотелът изисква депозит,  в размер на 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията (освен ако между страните, не е договорена друга сума за плащане като депозит). Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (пет) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит, се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.4.  При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e–mail.

1.5.  При неизвършено плащане в рамките на описания срок, “Бизева къща” запазва правото си да анулира направена резервация.

2. Възможности за плащане

2.1. В брой на място в хотела

2.2. С кредитна, дебитна карта, банков превод

2.3. За гарантиращи депозити по резервации – Банков превод по следната банкова сметка:

Банкова сметка:

Бизев ЕООД

Юробанк България

Iban: BG26BPBI79471060370102

3. Условия за анулации

3.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

– пишете ни на e-mail: bizevhotel@mail.bg. Моля упоменете Вашите имена и периода на резервацията ви.

3.2. При анулиране на потвърдена резервация до 14 дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка.

3.3. При анулиране на резервацията по-малко от 14 дни дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит.

3.4. При анулиране на резервацията по-малко от 7 дни дни преди пристигане, депозита няма да бъде възстановен.

3.5. Къща за гости “Бизева къща” запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в 30 дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

4. Условия за настаняване

4.1. Настаняването се извършва от 14:00 ч. При късно настаняване моля да ни информирате предварително.

Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

4.2. Напускането на стаите се извършва не по-късно от 11:00 ч. в деня за освобождаването.

4.3. Домашни любимци не се приемат.

4.4. В стаите, общите помещения на “Бизева къща” пушенето е забранено.

– За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 100.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на “Бизева къща” дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на “Бизева къща”.

4.5. Гостите и посетителите на хотела са длъжни да пазят собствеността на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

– При настаняване в „Бизева къща“ на групи или в опция „Цяла къща + ресторант и кухня“ от гостите се изисква възстановяем депозит в размер на 300.00 лв. ( при по-големи групи, ергенски партита, нова година, за ученици, или студенти управителят може да изиска по-голям депозит), предоставен в брой от клиента. Този депозит гарантира покриването на евентуални щети ( напр. силно замърсени помещения, вкл. умишлено разхвърляне на салфетки, фасове и други боклуци, зацапване с храна, питиета и несъбран отпадък), счупени прибори, обзавеждане и техника, при следи от пушене по стаите и други тежки щети )

Депозитът се възстановява на клиента в деня на напускане. В случай на нанесени щети по време на престоя, депозитът се възстановява частично или към него се добавя и сумата за нанесените щети, когато стойността им е по-голяма от депозита. Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на „Бизева къща“, нейното обзавеждане, както и дворното пространство, причинени от гостуващите по време на престоя, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой на собственика или управителя, задължително преди напускане на къщата.

4.6.  При ползването на услугите на къщата за гости /релакс зона, лоби бар, зала за игра гостите и посетителите на “Бизева къща” не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

4.7. Работното време на лоби бара е до 21:00. Ако клиента желае да ползва услугите на снек бара след приключилото работно време, се заплаща допълнително на час. Работното време на рецепцията е до 20.00 часа.

4.8. Внасянето на алкохолни, безалкохолни напитки и хранителни изделия на територията на “Бизева къща” е разрешено за ползване само в стаята на госта.

4.9. Употребата на алкохолни, безалкохолни и хранителни изделия в общите части на “Бизева къща” е разрешено срещу заплащане такса.

Слабоалкохолни напитки – 10 лв за бутилка или кенче;

Силноалкохолни напитки – 20 лв за бутилка;

Безалкохолни – 10 лв за бутилка или кенче

5. Цени

5.1. Цените на нощувките в къщата се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела, като си запазва правото да променя едностранно  тези цени. Конкретната цена по всяка получена заявка за резервация се определя от хотела с потвърждението съгласно точка 2.3. от Общи условия.

5.2. “Бизева къща” има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

6. Права и задължения на страните

6.1. Къща за гости “Бизева къща” поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.

6.2. Къща за гости “Бизева къща”  се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

6.3.  Къща за гости “Бизева къща” не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, лоби бара,  залата за хранене, залата за масаж и игра, общите помещения на къщата, както и за щети, причинени от трети лица.

6.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

6.5. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с къща за гости “Бизева къща” и приема общите условия на къща за гости “Бизева къща”. Клиентите, ползващи услугите на къща за гости “Бизева къща” следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

6.6. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

6.7. Всички цени, обявени в сайта на къща за гости “Бизева къща” както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

6.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в къщата. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

6.10. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на “Бизева къща”. Екипът на “Бизева къща”  не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.

6.11. Къща за гости “Бизева къща” си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

6.12. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.bizevhotel.com , в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

6.13. Настоящите Общи условия са приети от къща за “Бизева къща”  и следва да бъдат публикувани на интернет страницата на хотела, а при поискване следва да бъдат предоставяни на гостите и посетителите на хотела.