0

Банско и крепостите

Липсват само драконите, нали?! Банскалии не ги е било страх от тях. Те са си имали Пирин.  Древните жители на Банско са контролирали пътищата през планината по поречието на река Места чрез крепостите “Ситан Кале” и “Безименния град”. Легендите разказват за произхода на името на Банско и за тракийското племе Даи. Тази кратка статия ще ви разходи през горите на Банско. Ако “Стария град” е вашето място в Банско, то това е по-старият град. Двете крепости са разположени на 5 км извън центъра на Банско в подножието на планината и се появяват в различен исторически етап от развитието Банско. Ние от Бизева къща бяхме впечатлени от мащабите на двете твърдини. Те са задължителна част от културната обиколка на региона.

Банко, бан на Банско

Руините на крепостта са известни сред местното население като “Сатан кале“. Градежът има формата на неправилен правоъгълник с връх гледащ на юг. По ръба на височината се очертава трасето на крепостен зид. Един фрагмент от него, на югозападната страна има дебелина 1,50 м. На 15 м. под северната, по-достъпна страна все още личат следите от ров. Околният терен изобилства с останки от разрушени сгради – още личат отделни купища камъни с останки от хоросан, керемиди и тухли както и отделни фрагменти от керамични съдове. Исторически извори разказват за владетел Банко, на когото е кръстено и нашето Банско.

Безименният градБанско, безименният град

Все още е така без име, но пък Банско е близо за да го видите. Градът е разположен в северното подножие на Пирин, на около 4 км източно от гр. Банско в местността “Св. Никола”. Старинният храм е открит случайно през 2003 г. при възстановяване на параклиса в местността “Свети Никола”. След това археолозите се намесват за първи път и откриват прилежащ към храма некропол, а по късно из под земята на околността “изниква” цял град, простиращ се (по първоначални проучвания) на площ от 25-30 дка, и станал известен с нарицателното име “Безименният град“. Смята се, че е бил митница и е имал важно икономическо значение за региона през Средновековието. Няма писмени исторически източници за крепостта, която я прави още по-интригуваща.

Leave a Comment